Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

V roce 2017 byla činnost klubu podpořena dotací z MŠMT - program č. 8.    

Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.   

Webové stránky MŠMT zde.

Vyhledávání

© 2012 www.OKstudio.eu . Všechna práva vyhrazena.